Bugun...
Bafra/Çilhane Mahallesi'nde arsa hissesi mahkemeden satılıktır


  DETAYLAR


  Bafra/Çilhane Mahallesi'nde arsa hissesi mahkemeden satılıktır
  BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

  T.C.
  BAFRA
  (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
  2019/2 VESAYET SATIŞ
  TAŞINMAZIN PAZARLIK USULÜ ARTIRMA İLANI
  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
  TAŞINMAZDAKİ KISITLI RAMAZAN KARACA'NIN HİSSESİ
  Özellikleri : Samsun İli, Bafra İlçesi, Çilhane Mahallesi,1943 Ada, 9 Parsel, tapu kaydında arsa olarak kayıtlı olup, taşınmaz üzerinde herhangi bir ekili ürün ve ekonomik değeri bulunan yapı mevcut değildir.
  Adresi : Samsun ili, Bafra ilçesi, Çilhane Mahallesi
  Yüzölçümü : 52,99 m2 kısıtlı Ramazan Karaca'ya ait hisse
  İmar Durumu : Yok
  Kıymeti : 21.196,00- TL
  KDV Oranı : %18
  Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibi
  1. Satış Günü : 28/03/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
  Satış Yeri : Bafra Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu
  TAŞINMAZDAKİ KISITLI SERVET KARACA'NIN HİSSESİ
  Özellikleri : Samsun İli, Bafra İlçesi, Çilhane Mahallesi,1943 Ada, 9 Parsel, tapu kaydında arsa olarak kayıtlı olup, taşınmaz üzerinde herhangi bir ekili ürün ve ekonomik değeri bulunan yapı mevcut değildir.
  Adresi : Samsun ili, Bafra ilçesi, Çilhane Mahallesi
  Yüzölçümü : 52,99 m2 kısıtlı Servet Karaca'ya ait hisse
  İmar Durumu : Yok
  Kıymeti : 21.196,00- TL
  KDV Oranı : %18
  Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibi
  1. Satış Günü : 28/03/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
  Satış Yeri : Bafra Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu
  1.Satış 28/03/2019 günü 14.00-14.05/ 14.10-14.15 saatleri arasında Bafra Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda pazarlık usulü artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Kısıtlıların hisselerinin ayrı ayrı muhammen bedeli olan 21.196,00-TL yi geçmek şartı ile en fazla pey sürene taşınmazlar ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış düşürülecektir.
  Elektronik ortamda teklif vereceklerin teminatını Vakıflar Bankası Bafra Şubesinde bulunan TR 260001500158007301005271 numaralı hesaba yatırmaları gerekmektedir.
  2.Pazarlık usulü satışa iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Taşınmazdaki kısıtlıların hisselerinin ayrı ayrı satış bedelleri üzerinden KDV ve damga vergisi alınacaktır. Diğer tüm harç ve teslim masrafları alıcıya aittir.
  3.Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
  5.Pazarlık usulü satış ,Bafra Sulh Hukuk Mahkemesi Hakiminin onayı ile kesinlik kazanacaktır.
  6-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir.
  7-Pazarlık usulü satış günü , satışın yapılacağı salonda kısıtlı vasisi ile vasi vekilinin ve en az 3 kişiden ibaret alıcının hazır bulunması, 3 kişiden az alıcının iştirak etmesi ve kısıtlı vasisinin satış da hazır bulunmaması halinde satış düşürülecektir.
  6.Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2 Vesayet Satış sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.30/01/2019

  (İİK m.126)
  (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
  * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLAN SAHİBİ
 • İlan Sahibi: https://bafraburada.com
 • İl: Samsun
 • İlce: Bafra
İLAN BİLGİLERİ
 • İlan No: 29
 • Fiyat: 21.196,00- TL
 • Kategori: Emlak
 • İl: Samsun İlçe: Bafra
İLAN KATEGORİLERİ
YUKARI